Szkolenia on-line open

3d man books laptop 13835220OPEN ON-LINE TRAINING - NOWE PODEJSCIE DO NAUKI, WIEDZY, DOSKONALENIA

Nowoczesne rozwiązania zdobywania wiedzy, uprawnień, kwalifikacji jakie daje e-learning. Skorzystaj z nauki przez internet, z konferencjami video - skype, bez wychodzenia z domu, nauka, przyjemność, elastyczność, czas, dokladność. Certyfikaty takie same jak ze szkoleń otwartych i kursów stacjonarnych. Nie liczy sie forma szkolenia tylko efekty, jeśli zdasz egzamin, rozwiażesz ćwiczenia, odpowiesz na pytania experta on skype konference twoje uprawnienie będzie na wyciagniecie ręki. Nie czekaj aż konkurencja będzie miaja wiedze i kwalifikacje lepsze niż ty, rozwijaj się, doskonal poprzez open on-line training.

Ocena ryzyka

rysiiRISC MATRIX

Zarządzanie ryzykiem w nowej normie ISO 9001-2015 to podstawowa zmiana w standardzie. Metody analizy ryzyka sa różne, ale najbardziej popularna to RISC MATRIX. Na podstawie matrycy kwalifikuje sie odpowiednie ryzyko i sie nim zarządza. RYZYKO to funkcja prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia a skutek danego zagrożenia.   R = P x S

Też można analizować szanse co w nowej normie jest wymagane.

 

 

nowa norma ISO 14001-2015

environment background image ISO 14001-2015

Nowa norma ISO 14001 jest powiązana punktami z ISO 9001. Kluczowe elementy to  aspekty środowiskowe, ocena aspektów w cyklu życia produktu/usługi, analiza ryzka, udokumentowana informacja, wymagania prawne, monitorowanie, analiza aspektów i zagrożeń srodowiskowych w  łancuchu dostarczania usługi i produkcji.

ISO 14001 to  1. Zarządzanie przez kierownictwo i leadrów  2. Lepsze strategie   3. Większa ochrona środowiska   4. Myslenie oparte o cykl życia   5. Efektywna komunikacja

nowa norma ISO 9001-2015

total quality management tqm 504ISO 9001-2015

Nowa norma ISO 9001 ma na celu zintegrowanie biznesowych strategii z systemem jakości. Daje nowy kierunek rozwoju standardów, tworzenie nowych systemów zarządzania. Kluczem jest zarządzanie procesami, zarządzanie ryzykiem i szansami, zrozumienie kontekstu organizacji, analizy procesów, nadzór procesów, zaangażowanie kierownictwa i powiązanie celów jakościowych, procesów jakosciowych z procesami biznesowymi. Daje  gotowy wzorzec, ale sposób zastosowania, wdrożenia jest indywidulany. Dokumentacja i zapisy zastąpione udokumentowana informacją.