ISO 14001

publicdoc iso 14001 2015 european standard 650 340 crop68710System srodowiskowy zapewnia lepsze dbanie o srodowisko, redukcje strat i marnotratstwa, poprawia wizerunek firmy jako EKOFIRMA, daje przewage nad konkurencja, kontrakty, dotacje. Zapewnia ze codzienne czynności majace na celu organiczyc negatywny wplyw na srodowisko staje sie rutyną. Takie czynnosci jak oszczedność energii , redukcja odpadów, zarzadzanie surowcami są praktyka lepszej i czystej produkcji.

Nowa norma ISO 14001-2015 integruje sie z ISO 9001-2015. Zawiere taki sam uklad wymgań, ocene ryzyka, informacje udokumentowane, kontekst orgzanizacyjny, zarzadzanie procesami.

 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych we wszystkich normach systemów zarządzania i w tej normie –  dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego – jest przyjęcie podejścia opartego na ryzyku podczas planowania, wdrażania i funkcjonowania systemu.

„Podczas planowania systemu zarządzania środowiskowego organizacja powinna określić ryzyka i szanse związane z

  • aspektami środowiskowymi,
  • zobowiązaniami do zgodności,
  • innymi czynnikami lub potrzebami i oczekiwaniami stron zainteresowanych, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników.

Do ryzyka i szans należy się odnieść w celu

  • zapewnienia, aby system mógł osiągnąć zamierzone wyniki,
  • zapobieżenia wystąpieniu niezamierzonych efektów lub ich ograniczenia oraz
  • ciągłego doskonalenia.

Organizacja powinna zaplanować:

  1. działania odnoszące się do znaczących aspektów środowiskowych, zobowiązań do zgodności, określonych ryzyk i szans;
  2. sposób
  • zintegrowania i wdrożenia działań do procesów systemu zarządzania środowiskowego lub innych procesów biznesowych;
  • oceny skuteczności tych działań."

Ryzyka i szanse są danymi wejściowymi do planowania systemu zarządzania środowiskowego i ustanowienia celów środowiskowych i są uwzględnione w nowej definicji systemu, zgodnie z którą „system zarządzania środowiskowego jest to część systemu zarządzania stosowana do zarządzania aspektami środowiskowymi, spełniania zobowiązań do zgodności oraz odniesienia się do ryzyk i szans."