ISO 17025

17025fotoKompetencje labarotarium potwierdzone akredytacja wg ISO 17025 gwarantuja jakosc wyników badań i wzorcowań. Norma zawiera elementy ISO 9001 oraz rozszerzona jest o wymgania techniczne związane z metodami badawczymi, niepewnoscia pomiarów, spojnościa pomiarową, wzorcowanie, materialy odniesienia personel techniczny, wyposażenie, sprawozdania.

Na niepewność pomiaru maja wpływ;

 • metoda badawcza
 • presonel
 • sprzęt pomiarowy
 • próbka badawcza
 • warunki srodowiskowe

Metody badawcze - zaleca sie aby byly znormalizowne. Moga być tez nieznormalizowane, wlasne, zmodyfikowane w tych przypadkach nalezy metode wzorcować.

Spójność pomiarowa

 • badania bieglości
 • badania porównawcze, miedzylaboratoryjne
 • zapewnienie jakosci wyników
 • personel
 • wyposażenie
 • kontrole, audity, przeglady
 • msa