ISO 22000

fooddiiiSystem ISO 22000/HACCP/GHP/GMP zarządza bezpieczenstwem zdrowotnym zywności. Integruje ze soba HACCP, GHP, GMP oraz elementy ISO 9001, ale nie zapewnia jakości żywności tylko bezpieczeństwo.

Zalety ISO 22000:

  • bezpieczeństwo żywności,
  • działanie zgodne z prawem unijnym, krajowym i zaleceniami WHO,
  • gwarancja uzyskania produktu i działań bezpiecznych, charakteryzujących się wysoką jakością,
  • lepsza i bardziej usystematyzowana praca personelu,
  • poszerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • możliwość zapobiegania problemom zanim się jeszcze pojawią – wczesne wykrywanie niezgodności i zagrożeń w procesach produkcyjnych, przechowywania, transportu, przetwarzania i dystrybucji żywności,
  • redukcja kosztów, marnotrawstwa,
  • tańsza i dokładniejsza kontrola,
  • możliwość wprowadzania zmian,
  • elastyczność, efektywność systemu

Mówi o programach wstepny, operacyjnych programach, planie haccp, analizie zagrożeń, wymaganiach prawnych.