ISO 31000

images  Norma ISO 31000 dotyczy zarządzania ryzykiem. Norma 31010 to techniki oceny ryzyka.